Ανάπτυξη της αγοράς της Ινδίας από εναλλακτικές πρωτεΐνες Vegan στην Ασία

Με τεράστιο πληθυσμό και θρησκευτική κουλτούρα ριζωμένη στη χορτοφαγία, η βιομηχανία εναλλακτικών πρωτεϊνών της Ινδίας αναπτύσσεται με πρώιμους ρυθμούς. Ταυτόχρονα, είδαμε την τοπική κυβέρνηση να χορηγεί χρηματοδότηση για την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης της κυτταρικής γεωργίας και την εισαγωγή ορισμένων ρυθμιστικών αλλαγών που ενδέχεται να επηρεάσουν έμμεσα τις εναλλακτικές πρωτεΐνες.

Προς το παρόν, η Ινδία δεν έχει διαμορφώσει πρότυπο τροφίμων ή νέο κανονισμό για την κατηγορία τροφίμων εναλλακτικών πρωτεϊνικών προϊόντων. Ωστόσο, συνεχίζουμε να βλέπουμε μια τάση όπου οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν αυστηρούς κανόνες επισήμανσης για τη χρήση γαλακτοκομικών όρων στην Ινδία. Συγκεκριμένα, οι Κανονισμοί Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων (Food Products Standards and Food Additives), 20111 απαγορεύουν ρητά τη χρήση οποιωνδήποτε γαλακτοκομικών όρων για ένα τρόφιμο που δεν είναι γάλα ή γαλακτοκομικό προϊόν. Τούτου λεχθέντος, η ονοματολογία ορισμένων προϊόντων, π.χ. γάλα καρύδας, παρά την αναφορά στον όρο «γάλα», παραμένει επιτρεπτή δεδομένης της καθιερωμένης έκθεσης από τους καταναλωτές σε ορισμένα μη γαλακτοκομικά προϊόντα. Στα τέλη του 2021, ωστόσο, η Ινδία διέταξε έρευνα2 στην εικαζόμενη χρήση γαλακτοκομικών όρων στις ετικέτες φυτικών ποτών και προϊόντων διατροφής, που πωλούνται κυρίως μέσω καναλιών ηλεκτρονικού εμπορίου. Η αρχή εκφράζει την ανησυχία ότι η χρήση τέτοιων όρων μπορεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές. Ωστόσο, επειδή η Ινδία δεν έχει ακόμη αναπτύξει οδηγίες σχετικά με την επισήμανση εναλλακτικών πρωτεϊνών, π.χ. κρέατα φυτικής προέλευσης, τρόφιμα με βάση τα κύτταρα και πρωτεΐνη φυκιών, η βιομηχανία παραμένει ασαφής σχετικά με την κατάλληλη ονοματολογία για χρήση εναλλακτικών πρωτεϊνικών προϊόντων. Μένει να φανεί εάν η Ινδία θα επιτρέψει ορισμένα κριτήρια, όπως «φυτικά», «κυτταρικά» κ.λπ., για την περιγραφή αυτών των προϊόντων, παρόμοια με αυτά που έχουν επιτραπεί από ορισμένες χώρες σε άλλα μέρη του κόσμου .

Συχνά, τα vegan και τα εναλλακτικά πρωτεϊνούχα τρόφιμα έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες πτυχές, επομένως είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις εξελίξεις των vegan τροφίμων, καθώς μπορεί να ρίξει φως στο τι μπορούμε να περιμένουμε να κάνει η αρχή στον χώρο των εναλλακτικών πρωτεϊνών. Για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο του 2021, η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων της Ινδίας (FSSAI) δημοσίευσε ένα προσχέδιο προτύπου για τα vegan τρόφιμα3, σύμφωνα με την οποία τα vegan τρόφιμα ορίζονται πρόσφατα ως τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων που δεν έχουν κάνει χρήση συστατικών, πρόσθετων και βοηθημάτων επεξεργασίας ζωικής προέλευσης (π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, ψάρια, αυγά). Ένα σημαντικό στοιχείο του σχεδίου ήταν η δημιουργία ενός νέου λογότυπου για vegan ειδικά για τα vegan τρόφιμα, και όλα τα vegan τρόφιμα θα φέρουν το λογότυπο στη συσκευασία τους μετά την έγκριση από την αρχή τροφίμων κατά την αίτηση. Το προσχέδιο, μόλις οριστικοποιηθεί, μπορεί επίσης να ισχύει για την εμπορία εναλλακτικών πρωτεϊνών με βάση τα φυτά στην Ινδία, αλλά αυτό μένει να φανεί.

Αν και, πάλι, δεν υπάρχει ακόμη ρυθμιστικό μονοπάτι για την εκκαθάριση νέων εναλλακτικών πρωτεϊνών στην Ινδία, τέτοια τρόφιμα είναι πιθανό να ρυθμιστούν ως «καινοφανή τροφή» σύμφωνα με την Ασφάλεια και τα Πρότυπα Τροφίμων (Συμπληρώματα για την υγεία, Nutraceuticals, Τρόφιμα για Ειδική Διαιτητική Χρήση, Τρόφιμα Κανονισμοί Ειδικού Ιατρικού Σκοπού, Λειτουργικών Τροφίμων και Νέων Τροφίμων, 2016,4 είτε επειδή δεν υπάρχει ιστορικό ανθρώπινης κατανάλωσης είτε επειδή μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση νέων τεχνολογιών. Τα νέα τρόφιμα δεν επιτρέπεται να παρασκευάζονται ή να πωλούνται στην Ινδία χωρίς πρώτα να έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από την FSSAI. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η FSSAI δεν έχει καθιερώσει μια ρυθμιστική οδό για την εκκαθάριση προϊόντων τροφίμων γενετικά τροποποιημένης (ΓΤ) προέλευσης ή που περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά. Ωστόσο, η FSSAI πρότεινε ένα νέο σχέδιο κανονισμού πέρυσι ειδικά για τα γενετικά τροποποιημένα ή τροποποιημένα τρόφιμα,5 βάσει των οποίων καθορίζονται οι διαδικασίες για προηγούμενη έγκριση για την κατασκευή, αποθήκευση, διανομή, πώληση και εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων προϊόντων διατροφής, λεπτομερείς δοκιμές και απαιτήσεις επισήμανσης. Οι επιχειρήσεις που παράγουν εναλλακτικές πρωτεΐνες προερχόμενες από ΓΤ ενθαρρύνονται να παρακολουθούν στενά τις ρυθμιστικές ενημερώσεις σε αυτόν τον τομέα.


  1. Compendium_Food_Additives_Regulations_03_03_2022.pdf (fssai.gov.in)

  2. 6130a8a4e16a4Letter_Compliant_Milk_Diary_02_09_2021.pdf (fssai.gov.in)

  3. Draft_Notiifcation_FSS_Vegan_Food_08_09_2021.pdf (fssai.gov.in)

  4. Compendium_Nutra_29_09_2021.pdf (fssai.gov.in)

  5. Draft_Notification_GM_Food_17_11_2021.pdf (fssai.gov.in)

Leave a Comment

Your email address will not be published.