Δεσμεύσεις για τις παγκόσμιες συνέπειες της επισιτιστικής ασφάλειας του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας – Υπουργοί Εξωτερικών της G7, Μάιος 2022

Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητήσαμε τις επιπτώσεις του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στα παγκόσμια τρόφιμα ασφάλειας και χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να συγκαλέσει μια «Παγκόσμια Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων για τα Τρόφιμα, την Ενέργεια και τα Οικονομικά» (GCRG).

Το γεωπολιτικό τοπίο έχει αλλάξει ριζικά. Ο απρόκλητος και προδιαμεσολαβημένος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας έχει επιδεινώσει τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές με την απότομη αύξηση των τιμών των τροφίμων, των καυσίμων και της ενέργειας. Σε συνδυασμό με τη Ρωσία που μπλοκάρει τις οδούς εξόδου για τα σιτηρά της Ουκρανίας, ο κόσμος αντιμετωπίζει τώρα μια αυξανόμενη κατάσταση τροφίμων σε θέματα ασφάλειας και υποσιτισμού. Αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες για ορισμένους από τους πιο ευάλωτους ανθρώπους και το κόστος καθιστά επίσης πιο δύσκολο για τις ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές υπηρεσίες να παρέχουν βοήθεια σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που 43 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν ήδη ένα βήμα μακριά από την πείνα.

Η G7 και η ευρύτερη διεθνής κοινότητα πρέπει να σταθούν ενωμένοι ενάντια στη Ρωσία και να βοηθήσουν τους πιο ευάλωτους στον παγκόσμιο νότο. Το να καλέσουμε τη Ρωσία για άμεση παύση του επιθετικού της πολέμου και τερματισμό του αποκλεισμού της (και όλων των άλλων δραστηριοτήτων) που εμποδίζουν περαιτέρω την παραγωγή και τις εξαγωγές τροφίμων της Ουκρανίας είναι μόνο το πρώτο βήμα. Η συλλογική παγκόσμια δράση τώρα και στο μέλλον θα είναι ζωτικής σημασίας: κοιτάζοντας μπροστά, η G7 με τους συμμάχους της σε όλο τον κόσμο πρέπει να διασφαλίσουν ότι αυτή η κατάσταση δεν θα επαναληφθεί ποτέ.

Θα αντιμετωπίσουμε, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της Ομάδας Αντιμετώπισης Παγκόσμιων Κρίσεων των Ηνωμένων Εθνών, τα αίτια και τις συνέπειες της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης μέσω μιας Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Επισιτιστική Ασφάλεια, ως κοινή μας πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δυναμικής και του συντονισμού που θα ξεκινήσει από τους Υπουργούς Ανάπτυξης της G7 στη συνάντησή τους και άλλες προσπάθειες. Θα συνεργαστούμε στενά με διεθνείς εταίρους και οργανισμούς πέρα ​​από την G7, με στόχο τη μετατροπή των πολιτικών δεσμεύσεων σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως έχουν προγραμματιστεί από διάφορες διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως η αποστολή Food and Agriculture Resilience Mission (FARM) και βασικές περιφερειακές πρωτοβουλίες προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων των αφρικανικών και Μεσογειακές χώρες με τον επερχόμενο Μεσογειακό Υπουργικό Διάλογο για την Κρίση της Επισιτιστικής Ασφάλειας. Χαιρετίζουμε την Παγκόσμια Έκκληση για Δράση για την Επισιτιστική Ασφάλεια της 18ης Μαΐου.

Σημειώσαμε την έκθεση της Ομάδας Εργασίας του GCRG της 14ης Απριλίου 2022 και αναμένουμε με ανυπομονησία την επερχόμενη δεύτερη έκθεση. Υποστηρίζουμε επίσης πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι Υπουργοί Γεωργίας της G7 στη συνάντησή τους στις 13–14 Μαΐου 2022 στη Στουτγάρδη της Γερμανίας.

Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7, ενώ αναγνωρίζουμε ότι αυτή η κρίση υπερβαίνει την επισιτιστική ανασφάλεια και απαιτεί συνολική απάντηση, δεσμευόμαστε στις ακόλουθες αρχές δράσης για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια:

  1. Να υποστηρίξει την Ουκρανία στη διατήρηση της γεωργικής παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και μεταποίησης· Επίσης, υποστηρίζει την Ουκρανία και τους περιφερειακούς εταίρους της για την επανεκκίνηση των εξαγωγών. Να καλέσει τη διεθνή κοινότητα να δημιουργήσει λωρίδες αγροτικής αλληλεγγύης, με στόχο να υποστηρίξει την ικανότητα της Ουκρανίας να εξάγει τη γεωργική της παραγωγή.
  2. Να υποστηρίξουμε το ανθρωπιστικό σύστημα στην παροχή επείγουσας βοήθειας σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές σε άτομα που απειλούνται από επισιτιστικές κρίσεις, ιδιαίτερα σε αυτούς που αντιμετωπίζουν λιμό, ιδίως ενισχύοντας τη συνεισφορά μας στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και σε άλλους φορείς παροχής βοήθειας, με προσεγγίσεις που δίνουν προτεραιότητα στις τοπικές αγορές.
  3. Να συνεχίσουμε το έργο μας για τον απαραίτητο μετασχηματισμό προς βιώσιμα συστήματα γεωργίας και τροφίμων και να υποστηρίξουμε την ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης προκειμένου να επιτύχουμε ανθεκτικά γεωργικά και επισιτιστικά συστήματα. Οι σχετικοί ΟΗΕ και άλλοι οργανισμοί για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, όπως η Επιτροπή Παγκόσμιας Επισιτιστικής Ασφάλειας, μεταξύ άλλων, μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.
  4. Να προωθήσουμε βιώσιμες πρακτικές, να μειώσουμε τη σπατάλη και την απώλεια τροφίμων, και όπου αυτό είναι δυνατό, να αυξήσουμε βιώσιμα τη δική μας παραγωγή γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με την Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, προστατεύοντας παράλληλα το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, ιδίως την αντιμετώπιση του κλίματος και προκλήσεις της βιοποικιλότητας.
  5. Να παράσχει στους παραγωγούς τροφίμων επαρκή πρόσβαση σε σπόρους, λιπάσματα, καύσιμα και άλλες γεωργικές εισροές και να ξεπεράσει τις προκλήσεις πρόσβασης σε γεωργικές εκτάσεις και οδούς μεταφοράς δεδομένων των επιπτώσεων της σύγκρουσης στην ασφάλεια και την ασφάλεια. Υποστηρίζουμε επίσης τη δημιουργία και την ανταλλαγή γνώσεων για βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων αγροοικολογικών και άλλων καινοτόμων προσεγγίσεων, προκειμένου να επιτευχθούν βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα τροφίμων.
  6. Να μετριαστούν οι συνέπειες της τρέχουσας επισιτιστικής κρίσης αποφεύγοντας μηνύματα και αδικαιολόγητα μέτρα που περιορίζουν τις εξαγωγές και οδηγούν σε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και των γεωργικών εισροών. Δεσμευόμαστε περαιτέρω να προωθήσουμε το διεθνές εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες για τα αμοιβαία οφέλη των χωρών εξαγωγής και εισαγωγής και υποστηρίζοντας καινοτομίες στον τομέα των μεταφορών, αποθήκευσης και μεταποίησης, προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα σε μελλοντικές κρίσεις. Η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς από αυτή την άποψη είναι καθοριστικής σημασίας. Η 12η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιουνίου θα πρέπει να δώσει επίδοση σε αυτό το θέμα.
  7. Να υποστηρίξουν επίσης από κοινού την παρακολούθηση και την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών έγκαιρης προειδοποίησης για επιδείνωση των παγκόσμιων ανθρωπιστικών κινδύνων, την παροχή βοήθειας σε χώρες σε ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζουν αυξανόμενη ασφάλεια τροφίμων, μέσω αυξημένης και προτεραιότητας υποστήριξης για την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση της κρίσης.
  8. Να χαιρετίσουμε το πακέτο ανθεκτικότητας που ανακοίνωσε ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας καθώς και τις προτάσεις αντιμετώπισης κρίσεων από τις άλλες πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες. Ανυπομονούμε να δούμε τις σταθερές προτάσεις τους τον Ιούνιο για την υποστήριξη κρίσιμων προτεραιοτήτων σε χώρες/περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις οικονομικές επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση επειγόντων βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων τροφίμων σε θέματα ασφάλειας και προώθησης έγκαιρων εκταμιεύσεων.

Leave a Comment

Your email address will not be published.