Ενίσχυση της ισότητας υγείας για τα παιδιά μεταναστών

(Πίστωση εικόνας: Pixabay)

Πώς μπορούν οι παιδίατροι να υποστηρίξουν την υγεία και την ευημερία των παιδιών των οικογενειών μεταναστών

Ένα στα 4 παιδιά των ΗΠΑ ζει σε οικογένεια μεταναστών, όπου είτε το παιδί ή/και τουλάχιστον ένας γονέας έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας. Μαζί με τις ειδικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με το νομικό καθεστώς, τη στέγαση και την εκπαίδευση, αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν πρόσθετους κινδύνους για την υγεία. Οι παιδίατροι είναι σε θέση να βοηθήσουν στον μετριασμό αυτών των κινδύνων και στη βελτίωση της ισότητας στην υγεία των παιδιών μεταναστών. Οι γιατροί που βασίζονται στην πολιτιστικά ικανή επικοινωνία, τις κοινωνικές παρεμβάσεις και την υπεράσπιση μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην υγεία και την ευημερία των παιδιών μεταναστών και των οικογενειών τους.

Η πρόκληση της παιδικής ανισότητας στην υγεία

Η πανδημία COVID-19 έχει αυξήσει την ανησυχία για τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε οικογένειες μεταναστών. Οι επιπτώσεις του COVID-19 επιδεινώθηκαν από την περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, πληροφορίες και τεχνολογία και πολλές οικογένειες αντιμετώπισαν αυξημένη επισιτιστική ανασφάλεια κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η πανδημία θέτει επίσης τους γονείς με θέσεις πρώτης γραμμής σε υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης. Η δυσπιστία προς το ιατρικό σύστημα και την κυβέρνηση δημιούργησε επιπλέον εμπόδια στις δοκιμές και τον εμβολιασμό για τον COVID-19.

Οι παιδίατροι έχουν δει από πρώτο χέρι τις συνέπειες αυτών των ανισοτήτων.

Όπως έχουν σημειώσει ειδικοί στην παιδιατρική υγεία, τα παιδιά επηρεάστηκαν περαιτέρω από τις προκλήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα έντονες για τις οικογένειες μεταναστών. Αυτές οι οικογένειες μπορεί να αντιμετωπίσουν πολιτιστικούς και γλωσσικούς φραγμούς που περιορίζουν την ικανότητά τους να βοηθήσουν στις σχολικές εργασίες. Τείνουν επίσης να έχουν λιγότερη εμπειρία με το εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ και είναι λιγότερο πιθανό να μπορούν να εργαστούν από το σπίτι ή να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις σχολικές εργασίες.

Τα παιδιά μεταναστών αντιμετώπιζαν μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τα νέα παιδιά στη χώρα δεν μπορούσαν να κάνουν νέους φίλους στο σχολείο. Ταυτόχρονα, εκείνοι που αισθάνθηκαν άνετα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση πιθανότατα έπρεπε να αναλάβουν καθήκοντα όπως να βοηθήσουν τους γονείς να υποβάλουν αίτηση για επιδόματα ανεργίας και άλλη βοήθεια.

Ακόμη και πριν από την πανδημία, τα παιδιά μεταναστών αντιμετώπιζαν μεγαλύτερα εμπόδια στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη. Οι οικογένειες μεταναστών συχνά ζουν σε γειτονιές με χαμηλότερη διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε τρόφιμα, καθώς και χαμηλότερη βατότητα. Τα παιδιά μεταναστών είναι επίσης πιο πιθανό να ζουν σε ένα πιο πολυσύχναστο νοικοκυριό πολλών γενεών, το οποίο, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, μπορεί να συμβάλει στο στρες, το άγχος και άλλα συμπτώματα ψυχικής υγείας.

Εν τω μεταξύ, οι ομοσπονδιακές πολιτικές μετανάστευσης, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη. Έχουν συνδεθεί τόσο με ψυχολογική δυσφορία όσο και με σωματικές επιπτώσεις και μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στη θεραπεία. Ακόμη και οικογένειες που είναι επιλέξιμες για κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να αποφύγουν να αναζητήσουν περίθαλψη λόγω ανησυχιών σχετικά με τις επιπτώσεις.

Τα παιδιά πολιτών με γονέα μετανάστη είναι επίσης λιγότερο πιθανό να έχουν υγειονομική κάλυψη από εκείνα με μη μετανάστη γονέα, μειώνοντας τις πιθανότητές τους να έχουν έναν έμπιστο παιδίατρο.

Στρατηγικές για παιδιάτρους για την υποστήριξη της ισότητας στην υγεία

Βελτίωση της επικοινωνίας

Η παροχή συμπονετικής, πολιτισμικά ευαίσθητης φροντίδας μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ισότητας στην υγεία των παιδιών μεταναστών. Οι γιατροί θα πρέπει να γνωρίζουν τις δικές τους προκαταλήψεις, τις συστημικές ανισότητες στον τομέα της υγείας και τις διαφορετικές πολιτισμικές προοπτικές και μπορεί να θέλουν να προσφέρουν εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγείας των μεταναστών.

Παιδιά που κάνουν ποδήλατο
Πηγή: Pixabay

Όταν είναι δυνατόν, οι παιδίατροι θα πρέπει να προσφέρουν φροντίδα και άλλες πληροφορίες στη γλώσσα που προτιμούν οι οικογένειες και μέσω των μέσων επικοινωνίας που προτιμούν. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής δεν συμβουλεύει την οικογένεια, τους φίλους ή τα παιδιά να ενεργούν ως διερμηνείς μεταξύ των ασθενών και των γιατρών τους. Αντίθετα, οι πρακτικές θα πρέπει να παρέχουν εκπαιδευμένους διερμηνείς αυτοπροσώπως, μέσω τηλεφώνου ή μέσω βίντεο για τη βελτίωση της επικοινωνίας. Αυτή η προσέγγιση έχει αποδειχθεί ότι βοηθά τους ασθενείς να κατανοήσουν καλύτερα τη διάγνωση και το θεραπευτικό τους σχέδιο. Μπορεί επίσης να αυξήσει την πιθανότητα να πληρωθούν οι συνταγές και να οδηγήσει σε λιγότερα ιατρικά λάθη.

Εκτός από τους γλωσσικούς φραγμούς, ο περιορισμένος γραμματισμός υγείας μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την κατάλληλη φροντίδα. Τα έγχρωμα άτομα, τα άτομα με περιορισμένη γνώση αγγλικών και τα άτομα με χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζονται δυσανάλογα. Οι γιατροί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά και οι οικογένειές τους έχουν σαφή κατανόηση των ιατρικών τους καταστάσεων, των σχεδίων θεραπείας και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας.

Αντιμετώπιση κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων υγείας

Οι παιδίατροι που εργάζονται με παιδιά σε οικογένειες μεταναστών θα πρέπει να κάνουν έλεγχο για κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υγιεινή τροφή, εκπαίδευση και κατάλληλη στέγαση. Θα πρέπει επίσης να αξιολογούν την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των παιδιών και θα πρέπει να ελέγχουν για σημάδια τραύματος.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς το άγχος, το άγχος και το τραύμα μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά σε διαφορετικές ηλικίες. Οι νέοι μετανάστες έχουν υψηλά ποσοστά διαταραχής μετατραυματικού στρες και κατάθλιψης, ενώ το 85% των νέων προσφύγων είναι θύματα εκφοβισμού. Οι παιδίατροι θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν φροντίδα με πληροφορίες σχετικά με το τραύμα και να χρησιμοποιούν μια ολιστική προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη την οικογένεια του παιδιού, τους πόρους ψυχικής υγείας, τις κοινοτικές οργανώσεις και τα πρόσθετα δίκτυα υποστήριξης.

Ευκαιρίες συνηγορίας

Για τους παιδίατρους που θέλουν να προωθήσουν περαιτέρω την ισότητα στην υγεία, η AAP προσφέρει μια ποικιλία συστάσεων σε μια δήλωση πολιτικής σχετικά με την υπεράσπιση των παιδιών και των οικογενειών μεταναστών. Οι παιδίατροι θα πρέπει να υποστηρίζουν την κάλυψη για κάλυψη υγείας για όλα τα παιδιά, καθώς και τη δημόσια και ιδιωτική ασφάλιση για υπηρεσίες ιατρικής διερμηνείας και μετάφρασης. Συνιστάται η συνεργασία με φορείς και κοινοτικούς εταίρους.

Θα πρέπει επίσης να μιλήσουν εναντίον της κράτησης και του χωρισμού των οικογενειών, που μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών, λέει η AAP. Και θα πρέπει να υποστηρίξουν την αυξημένη έρευνα στα εργαλεία και τις παρεμβάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου που υποστηρίζουν καλύτερα την υγεία και την ευημερία των παιδιών μεταναστών.

Επιπλέον, οι γιατροί που είναι εξοικειωμένοι με τις σχετικές πολιτικές μετανάστευσης και τα δικαιώματα των μεταναστών θα μπορούν να απαντούν καλύτερα στις ερωτήσεις των ασθενών και να αντιμετωπίζουν την ευημερία ολόκληρου του ασθενούς και ολόκληρης της οικογένειας.

Οι παιδίατροι βρίσκονται σε μοναδική θέση να δουν και να βοηθήσουν στον μετριασμό των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους καθημερινά καθώς συνδέονται με ασθενείς. Με τη δέσμευση για βελτιωμένη πολιτιστικά ευαίσθητη επικοινωνία, μια ενισχυμένη εστίαση στο SDOH και την υπεράσπιση της καλύτερης φροντίδας για όλους, μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην ισότητα της υγείας για μερικούς από τους πιο ευάλωτους ασθενείς τους.

Εάν σας άρεσε αυτό το άρθρο, εγγραφείτε στο Pediatrics Today SmartBrief. Είναι μεταξύ των περισσότερων από 250 δωρεάν ενημερωτικών δελτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του SmartBrief που εστιάζουν στη βιομηχανία.

Η April Hollis είναι συντάκτης υγειονομικής περίθαλψης στο SmartBrief. Συνδεθείτε μαζί της στο LinkedIn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.