Η παγκόσμια βιομηχανία εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων

Δουβλίνο, 20 Απριλίου 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Η «Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων ανά τύπο (επεξεργασία τροφίμων, υπηρεσία τροφίμων, συσκευασία τροφίμων), εφαρμογή (κρέας και πουλερικά, αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία, αλκοολούχα, μη αλκοολούχα ποτά, Γαλακτοκομικά), Φόρμα τελικού προϊόντος και Περιοχή – Παγκόσμια Πρόβλεψη έως το 2026″ προστέθηκε στο ResearchAndMarkets.com’s προσφορά.

Η αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων προβλέπεται να αυξηθεί από 130,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021 σε 175,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2026, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης σύνθετων προϊόντων (CAGR) 6,0% κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Η αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη, με την αυξανόμενη ζήτηση για παρασκευασμένα τρόφιμα, τις παγκόσμιες αλλαγές στον τρόπο ζωής των καταναλωτών, μαζί με ένα μετασχηματιστικό άλμα προς τα εμπρός στις τεχνολογικές δυνατότητες και τις αυξανόμενες επενδυτικές ευκαιρίες στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων.

Το τμήμα εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων αναμένεται να κυριαρχήσει στην αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Η αγορά τύπων εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων έχει περαιτέρω κατακερματιστεί σε εξοπλισμό προεπεξεργασίας και πρωτογενούς επεξεργασίας. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθοδηγούν την αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων είναι η ανάπτυξη του τομέα των επεξεργασμένων τροφίμων, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για έτοιμα προς κατανάλωση και έτοιμα προς μαγείρεμα προϊόντα. Περαιτέρω για την παροχή προϊόντων υψηλότερης σταθερής ποιότητας, παράλληλα με τη διατήρηση του κόστους παραγωγής όσο το δυνατόν χαμηλότερο, αυτοματοποιημένο εξοπλισμό επεξεργασίας, που υιοθετείται από κατασκευαστές τροφίμων και ποτών

Η Ασία-Ειρηνικός αναμένεται να σημειώσει την υψηλότερη ανάπτυξη κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Η αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων στην Ασία-Ειρηνικό αναμένεται να σημειώσει την υψηλότερη ανάπτυξη μεταξύ 2021 και 2026. Η βιομηχανική ανάπτυξη στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια, ακολουθούμενη από βελτιώσεις στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τα τρόφιμα αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού.

Ο αυξανόμενος πληθυσμός της μεσαίας τάξης στην περιοχή, το αυξανόμενο διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των πελατών και η ζήτηση για κρέας, είδη αρτοποιίας και γαλακτοκομικά προϊόντα και είδη διατροφής που προσφέρουν κατανάλωση εν κινήσει οδηγούν την ανάπτυξη της αγοράς εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων. Πολλές εταιρείες τροφίμων και ποτών έχουν επεκτείνει τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους σε αυτές τις χώρες, γεγονός που έχει οδηγήσει επίσης στην αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων.

Βασικά θέματα που καλύπτονται:

1. Εισαγωγή

2 Μεθοδολογία Έρευνας

3 Περίληψη

4 Premium Insights
4.1 Ελκυστικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων
4.2 Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων, κατά εφαρμογή
4.3 Ασία-Ειρηνικός: Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων, ανά Μορφή και Χώρα Τελικού Προϊόντος
4.4 Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων, ανά τύπο και περιοχή
4.5 Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων, κατά βασικές υποπεριφερειακές αγορές

5 Επισκόπηση αγοράς
5.1 Εισαγωγή
5.2 Δυναμική Αγοράς
5.2.1 Προγράμματα οδήγησης
5.2.1.1 Αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα κρέατος, πουλερικών, αρτοποιίας, γαλακτοκομικών και ζαχαροπλαστικής
5.2.1.2 Αύξηση της εστίασης στην παραγωγική και λειτουργική αποτελεσματικότητα, τον χρόνο επεξεργασίας και την ποιότητα των προϊόντων διατροφής
5.2.1.3 Αύξηση της ζήτησης για υγιεινές συσκευασίες τροφίμων
5.2.1.4 Μετακίνηση προς βολική συσκευασία τροφίμων
5.2.2 Περιορισμοί
5.2.2.1 Αύξηση κόστους παραγωγής λόγω αύξησης του κόστους ενέργειας και εργασίας
5.2.2.2 Αυστηροί Περιβαλλοντικοί Κανονισμοί
5.2.3 Ευκαιρίες
5.2.3.1 Ανάπτυξη των επενδυτικών ευκαιριών για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επεξεργασίας τροφίμων και ποτών
5.2.3.2 Αύξηση της ζήτησης από αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία
5.2.4 Προκλήσεις
5.2.4.1 Προκλήσεις υποδομής στις αναπτυσσόμενες χώρες
5.2.4.2 Διασφάλιση της σωστής ανάμειξης αερίων σε ελεγχόμενο περιβάλλον συσκευασίας

6 Τάσεις του κλάδου
6.1 Εισαγωγή
6.2 Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας
6.3 Οικοσύστημα Αγοράς & Εφοδιαστική Αλυσίδα
6.3.1 Έρευνα & Ανάπτυξη
6.3.2 Είσοδοι
6.3.3 Παραγωγή
6.3.4 Logistics & Distribution
6.3.5 Μάρκετινγκ & Πωλήσεις
6.3.6 Βιομηχανία Τελικών Χρηστών
6.4 Ανάλυση τεχνολογίας
6.5 Ρυθμιστικές πολιτικές για τον εξοπλισμό επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων
6.5.1 Κανονισμοί Αγοράς Εξοπλισμού Επεξεργασίας Τροφίμων
6.5.2 Κανονισμοί Αγοράς Εξοπλισμού Τροφίμων
6.5.3 Κανονισμοί Αγοράς Εξοπλισμού Συσκευασίας Τροφίμων
6.5.3.1 Η.Π.Α
6.5.3.2 Ευρώπη
6.5.3.3 Ινδία
6.6 Τάσεις/Διαταραχές που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα των πελατών
6.7 Ανάλυση των πέντε δυνάμεων του Porter
6.7.1 Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων: Ανάλυση των πέντε δυνάμεων του Porter
6.7.2 Απειλή νεοεισερχομένων
6.7.3 Απειλή των αναπληρωματικών
6.7.4 Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών
6.7.5 Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών
6.7.6 Ένταση ανταγωνιστικού ανταγωνισμού
6.8 Ανάλυση Εμπορίου
6.9 Ανάλυση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
6.10 Μελέτες περίπτωσης
6.10.1 Αυξανόμενη ζήτηση για καλύτερες τεχνικές παστερίωσης
6.10.2 Βέλτιστο κόστος συντήρησης και αυξημένη αξιοπιστία στην παραγωγή χυμού

7 Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων, ανά τύπο
7.1 Εισαγωγή
7.2 Επιπτώσεις του COVID-19 στην αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων, ανά τύπο
7.3 Εξοπλισμός Επεξεργασίας Τροφίμων
7.3.1 Εξοπλισμός Προεπεξεργασίας
7.3.1.1 Ταξινόμηση & Βαθμολόγηση
7.3.1.1.1 Αύξηση της χρήσης του εξοπλισμού ταξινόμησης για τη διατήρηση της ποιότητας και την εξοικονόμηση χρόνου
7.3.1.2 Κοπή, ξεφλούδισμα, λείανση, τεμαχισμός και πλύσιμο
7.3.1.2.1 Μείωση της σπατάλης τροφίμων και αυξημένη συνέπεια
7.3.1.3 Ανάμιξη και ανάμειξη
7.3.1.3.1 Μετάβαση από μπλέντερ και μίξερ για όλες τις χρήσεις σε εξοπλισμό υψηλής ρύθμισης για εξειδικευμένα προϊόντα
7.3.2 Πρωτεύων Εξοπλισμός Επεξεργασίας
7.3.2.1 Εξοπλισμός Μορφοποίησης
7.3.2.1.1 Αυξανόμενες καινοτομίες για την παραγωγή ελκυστικών σχεδίων και αυξημένη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων
7.3.2.2 Εξοπλισμός εξώθησης
7.3.2.2.1 Εξώθηση Βοηθώντας την Παραγωγή Λειτουργικών Προϊόντων Τροφίμων
7.3.2.3 Εξοπλισμός επίστρωσης
7.3.2.3.1 Καινοτομίες στην βρώσιμη επίστρωση για τη βελτίωση της διάρκειας ζωής φρέσκων προϊόντων όπως τα φρούτα
7.3.2.4 Ξήρανση, ψύξη και κατάψυξη
7.3.2.4.1 Χρήση τεχνολογίας ξήρανσης με ψεκασμό σε προϊόντα διατροφής
7.3.2.5 Θερμικός Εξοπλισμός
7.3.2.5.1 Η αύξηση της κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων και ποτών που επιταχύνει την αγορά τύπου θερμικού εξοπλισμού
7.3.2.6 Ομογενοποιητής
7.3.2.6.1 Ο ομογενοποιητής μπορεί να βοηθήσει στην αξιοποίηση των νέων συνεχιζόμενων τάσεων στην υγεία
7.3.2.7 Φίλτρα
7.3.2.7.1 Φίλτρα – Σημαντικός εξοπλισμός εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια των τροφίμων
7.3.2.8 Πατώντας
7.3.2.8.1 Μετάβαση από τη χρήση χρονοβόρας χειροκίνητης ισχύος σε μηχανήματα για πίεση
7.4 Εξοπλισμός σέρβις τροφίμων
7.4.1 Εξοπλισμός μαγειρέματος
7.4.1.1 Βιομηχανία αρτοποιίας για την προώθηση της ανάπτυξης
7.4.2 Εξοπλισμός αποθήκευσης και ψύξης
7.4.2.1 Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της εφοδιαστικής ψυχρής αλυσίδας που ωθούν τη ζήτηση στις αναπτυσσόμενες χώρες
7.4.3 Εξοπλισμός προετοιμασίας φαγητού
7.4.3.1 Αυξανόμενη δημοτικότητα του πελάτη σε μπουφέ και αυτοεξυπηρέτησης
7.4.4 Εξοπλισμός πλυσίματος νερού
7.4.4.1 Έλλειψη εργατικού δυναμικού στις ανεπτυγμένες οικονομίες Ενθάρρυνση της χρήσης εξοπλισμού πλυσίματος
7.4.5 Εξοπλισμός σέρβις
7.4.5.1 Αύξηση του αριθμού των αρθρώσεων Qsrs και Fast-Food
7.5 Εξοπλισμός συσκευασίας τροφίμων
7.5.1 Έντυπο-Συμπλήρωση-Σφραγίδα
7.5.1.1 Αυξανόμενη ζήτηση για πολυλειτουργικό εξοπλισμό φόρμας-συμπλήρωσης-σφράγισης
7.5.2 Πλήρωση & Δοσολογία
7.5.2.1 Αυξανόμενη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων
7.5.3 Χαρτοκιβώτια
7.5.3.1 Αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες συσκευασίες
7.5.4 Συσκευασία θήκης
7.5.4.1 Μειωμένο κόστος εργασίας
7.5.5 Περιτύλιγμα και δεματοποίηση
7.5.5.1 Αύξηση των προσδοκιών των καταναλωτών όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση των προϊόντων
7.5.6 Επισήμανση & Κωδικοποίηση
7.5.6.1 Αύξηση της διαφάνειας και της τάσης των ετικετών που μεταφέρουν υγεία και ευεξία
7.5.7 Μηχανές επιθεώρησης, ανίχνευσης και ελέγχου-ζύγισης
7.5.7.1 Αύξηση εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων διατροφής
7.5.8 Άλλοι τύποι
7.5.8.1 Αυξανόμενη ζήτηση για μηχανές συσκευασίας, όπως μηχανές παλετοποίησης, πώματος και σφράγισης

8 Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων, κατά εφαρμογή
8.1 Εισαγωγή
8.2 Επιπτώσεις COVID-19 στον εξοπλισμό επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων, ανά εφαρμογή
8.3 Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική
8.3.1 Αλλαγή του τρόπου ζωής και αύξηση της ζήτησης για ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού Οδηγώντας την αγορά
8.4 Κρέας και πουλερικά
8.4.1 Αύξηση καινοτομιών και βελτιώσεων στον εξοπλισμό κρέατος και πουλερικών
8.5 Ψάρια και θαλασσινά
8.5.1 Αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών και αυξημένη διείσδυση στις αναπτυσσόμενες χώρες που οδηγούν σε άνοδο της ζήτησης για προϊόντα με βάση τα ψάρια και τα θαλασσινά
8.6 Γαλακτοκομικά
8.6.1 Αυξανόμενη ζήτηση για εξατομικευμένα γαλακτοκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα
8.7 Αλκοολούχα ποτά
8.7.1 Αυξανόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες στις βιοτεχνικές ζυθοποιίες λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για εξατομικευμένη βιοτεχνική μπύρα και συναφή προϊόντα
8.8 Μη αλκοολούχα ποτά
8.8.1 Συνεχείς εξελίξεις και λανσαρίσματα νέων προϊόντων που αυξάνουν την ανάγκη για εξοπλισμό επεξεργασίας μη αλκοολούχων ποτών
8.9 Άλλες εφαρμογές
8.9.1 Εξοπλισμός επίστρωσης με υψηλή ζήτηση λόγω της ταχέως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας σνακ

9 Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων, κατά Έντυπο Τελικού Προϊόντος
9.1 Εισαγωγή
9.1.1 Επιπτώσεις του COVID-19 στον εξοπλισμό επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων, ανά φόρμα τελικού προϊόντος
9.2 Στερεά Μορφή
9.2.1 Αυξανόμενη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων
9.3 Υγρή Μορφή
9.3.1 Αυξανόμενη κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών λόγω αυξανόμενης συνείδησης υγείας
9.4 Ημι-στερεό
9.4.1 Αυξάνεται η προτίμηση για γιαούρτια, ζελέ, πουτίγκες και αλείμματα

10 Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων, ανά Περιφέρεια

11 Ανταγωνιστικό τοπίο
11.1 Επισκόπηση
11.2 Ανάλυση Μεριδίων Αγοράς, 2020
11.3 Στρατηγικές βασικών παικτών
11.4 Ανάλυση εσόδων κατά τομέα βασικών παικτών
11.5 Απόκριση εταιρείας ειδικά για τον COVID-19
11.5.1 Tetra Laval (Ελβετία)
11.5.2 Gea Group (Γερμανία)
11.5.3 Jbt Corporation (ΗΠΑ)
11.6 Τεταρτήμα αξιολόγησης εταιρείας (Βασικοί παίκτες)
11.6.1 Αστέρια
11.6.2 Αναδυόμενοι ηγέτες
11.6.3 Διάχυτοι παίκτες
11.6.4 Συμμετέχοντες
11.6.5 Αποτύπωμα προϊόντος
11.7 Εξοπλισμός επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων, τεταρτημόριο αξιολόγησης εκκίνησης/ΜΜΕ, 2020
11.7.1 Προοδευτικές Εταιρείες
11.7.2 Μπλοκ εκκίνησης
11.7.3 Εταιρείες που ανταποκρίνονται
11.7.4 Δυναμικές Εταιρείες
11.8 Παρουσιάσεις προϊόντων, προσφορές και άλλες εξελίξεις
11.8.1 Παρουσιάσεις προϊόντων
11.8.2 Προσφορές
11.8.3 Άλλα

12 Εταιρικά Προφίλ
12.1 Όμιλος Gea
12.2 Όμιλος Buhler
12.3 Alfa Laval
12.4 Jbt Corporation
Ροή 12,5 Spx
12.6 Ρόμπερτ Μπος
12.7 Όμιλος Ima
12.8 Multivac
Όμιλος 12,9 Krones
12.10 Tetra Laval
12.11 Middleby Corporation
12.12 Dover Corporation
12.13 Ali Group SRL
12,14 Electrolux
12.15 Χοσιζάκι
12.16 Global Bakery Solutions
12.17 Μηχανικοί Sealtech
12.18 Dairy Tech Ινδία
12.19 Spheretech Packaging India Pvt. Ε.Π.Ε.
12.20 Ευθυγράμμιση βιομηχανίας
12.21 Wootzano Ltd.

13 Παρακείμενες και Συναφείς Αγορές

14 Παράρτημα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αναφορά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.researchandmarkets.com/r/hnh9pc

  • Παγκόσμια αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων

        

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.