Παγκόσμια αγορά έξυπνων τροφίμων (2022 έως 2027) – από Τεχνολογίες, Λύσεις και Εφαρμογές – ResearchAndMarkets.com

ΔΟΥΒΛΙΝΟ–(ΣΥΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)–Η αναφορά “Smart Food Market by Technologies, Solutions and Applications 2022 – 2027” προστέθηκε στο ResearchAndMarkets.com’s προσφορά.

Αυτή η έκθεση αξιολογεί τις τεχνολογίες, τις λύσεις και τις σχετικές ευκαιρίες της αγοράς για την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών συστημάτων τροφίμων επόμενης γενιάς. Η έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση του οικοσυστήματος τροφίμων και τον ρόλο των τεχνολογιών στη μείωση του κόστους, στη βελτίωση των εσόδων και στη βελτιστοποίηση της συνολικής αξίας σε όλο το οικοσύστημα. Η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερή ποσοτική ανάλυση και προβλέψεις για το 2022 έως το 2027.

Εταιρείες που αναφέρονται

 • Αμαζόνα

 • Archer Daniels Midland Company

 • Arla Foods

 • Όμιλος ΑΒΕΚΑ

 • Balchem ​​Corporation

 • BASF SE

 • Cargill Inc.

 • Coca Cola Company

 • Firmenich Α.Ε

 • FrieslandCampina

 • GlaxoSmithKline plc

 • Ingredion Incorporated

 • International Flavors & Fragrances Inc.

 • Kellogg Company

 • Kerry Group

 • Η Nestle Α.Ε

 • PepsiCo Inc.

 • Sensient Technologies Corporation

 • Symrise

 • Tate & Lyle PLC

 • Ολόκληρα τρόφιμα (Amazon)

Επιλέξτε ευρήματα αναφοράς:

 • Οι ολοκληρωμένες εφαρμογές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στο οικοσύστημα έξυπνης γεωργίας

 • Το τμήμα της αγοράς τεχνολογικών λύσεων αναμένεται να αυξηθεί κατά 17,2% CAGR

 • Οι εφαρμογές φυτοκαλλιέργειας θα κατέχουν το 27% της αγοράς λύσεων έξυπνης τεχνολογίας τροφίμων

 • Η ενσωμάτωση του AI και του IoT (AIoT) διαδραματίζει βασικό ρόλο στο AgriTech και στα έξυπνα συστήματα παράδοσης τροφίμων

Η έξυπνη αγορά τροφίμων είναι ένας συνδυασμός λύσεων καταναλωτικής αγοράς και τεχνολογίας. Η καταναλωτική αγορά περιλαμβάνει τις λύσεις και τις διαδικασίες πώλησης διαφορετικών τύπων τελικών προϊόντων που παρασκευάζονται από διάφορους τύπους έξυπνων τροφίμων. Ταυτόχρονα, η χρήση της τεχνολογίας σε όλη την αλυσίδα αξίας από την παραγωγή τροφίμων έως την αγορά από τον πελάτη δημιουργεί μια ξεχωριστή αγορά για την έξυπνη τεχνολογία τροφίμων.

Τα έξυπνα τρόφιμα αντιπροσωπεύουν εκείνα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν την έξυπνη παραγωγή, την επιμελητεία και τις πωλήσεις τροφίμων. Το έξυπνο οικοσύστημα τροφίμων εξελίσσεται ταχέως καθώς τα στοιχεία της αλυσίδας αξίας ενσωματώνουν επιθετικά προηγμένες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η προηγμένη ανάλυση δεδομένων και διάφορες τεχνολογίες Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) σε όλα τα συστήματα τροφίμων.

Το IoT από μόνο του αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική εξοικονόμηση από την πλευρά της προσφοράς του οικοσυστήματος τροφίμων, καθώς το IoT στη Γεωργία επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση κόστους λόγω βελτιώσεων στη λειτουργική απόδοση, που μεταφράζονται σε χαμηλότερο κόστος εργασίας καθώς και σε πιο αποτελεσματική χρήση των εισροών στην παραγωγή, όπως τα ορυκτά καύσιμα, νερό, λιπάσματα κ.λπ.

Βασικά θέματα που καλύπτονται:

1.0 Περίληψη

2.0 Εισαγωγή

3.0 Ανάλυση τεχνολογίας και εφαρμογών

3.1 Αλυσίδα αξίας από το Farm to Fork IoT

3.2 M2M Architecture and FMIS Platform

3.3 Έξυπνη γεωργία και τεχνολογία IoT

3.4 Ασφάλεια τροφίμων και ασφάλεια τροφίμων

3.5 Ψηφιακή σήμανση και AI

3.6 Big Data και Machine Learning

3.7 Εξέλιξη επιχειρηματικού μοντέλου

3.7.1 Παράδειγμα Επιχειρηματικού Μοντέλου

3.7.2 Δοκιμές Επιχειρηματικού Μοντέλου

3.8 Πρωτοβουλία Smart Food

4.0 Ανάλυση Εταιρείας

4.1 Amazon

4.2 Archer Daniels Midland Company

4.3 Arla Foods

4.4 Όμιλος ΑΒΕΚΑ

4.5 Balchem ​​Corporation

4.6 BASF SE

4.7 Cargill Inc.

4.8 Φιρμένιχ Α.Ε

4.9 Εταιρεία Coca Cola

4.10 GlaxoSmithKline plc

4.11 Ingredion Incorporated

4.12 International Flavors & Fragrances Inc.

4.13 Kellogg Company

4.14 Kerry Group

4.15 Nestle Α.Ε

4.16 PepsiCo Inc.

4.17 FrieslandCampina

4.18 Sensient Technologies Corporation

4.19 Σύμρις

4.20 Tate & Lyle plc

5.0 Ανάλυση και Πρόβλεψη Αγοράς 2022 – 2027

5.1 Παγκόσμια Smart Food Market 2022 – 2027

5.1.1 Παγκόσμια αγορά έξυπνων τροφίμων ανά τμήμα

5.1.1.1 Παγκόσμια έξυπνη αγορά καταναλωτών τροφίμων ανά τύπο τροφίμου

5.1.1.2 Παγκόσμια έξυπνη αγορά καταναλωτών τροφίμων ανά τελικό προϊόν

5.1.2 Παγκόσμια αγορά έξυπνης τεχνολογίας τροφίμων ανά τύπο λύσης

5.1.2.1 Παγκόσμια αγορά έξυπνης τεχνολογίας τροφίμων ανά υλικό και τύπο εξαρτημάτων

5.1.2.2 Παγκόσμια αγορά έξυπνης τεχνολογίας τροφίμων κατά τύπο λογισμικού

5.1.2.3 Παγκόσμια αγορά έξυπνης τεχνολογίας τροφίμων κατά Τύπο πλατφόρμας FMIS

5.1.2.4 Παγκόσμια αγορά έξυπνης τεχνολογίας τροφίμων κατά τύπο τεχνολογίας επικοινωνίας

5.1.2.5 Παγκόσμια αγορά έξυπνης τεχνολογίας τροφίμων ανά τύπο υπηρεσίας

5.1.3 Παγκόσμια αγορά έξυπνης τεχνολογίας τροφίμων κατά εφαρμογή

5.1.3.1 Παγκόσμια Αγορά Έξυπνης Τεχνολογίας Τροφίμων από Εφαρμογή Φυτικής Καλλιέργειας

5.1.3.2 Παγκόσμια αγορά έξυπνης τεχνολογίας τροφίμων από την εφαρμογή Livestock Farming

5.1.3.3 Παγκόσμια αγορά Smart Food Technology by Food Processing Application

5.1.3.4 Παγκόσμια αγορά έξυπνης τεχνολογίας τροφίμων μέσω Εφαρμογής Logistics και Διανομής

5.1.3.5 Παγκόσμια αγορά έξυπνης τεχνολογίας τροφίμων με εφαρμογή χονδρικής και λιανικής

5.1.3.6 Παγκόσμια αγορά έξυπνης τεχνολογίας τροφίμων ανά εφαρμογή καταναλωτή

5.2 Παγκόσμια αγορά έξυπνων τροφίμων ανά περιοχή 2022 – 2027

5.2.1 Έξυπνη αγορά τροφίμων Βόρειας Αμερικής: Αγορά καταναλωτή, τεχνολογική λύση, εφαρμογή και χώρα

5.2.2 Ευρώπη Έξυπνης Αγοράς Τροφίμων: Αγορά Καταναλωτή, Λύση τεχνολογίας, Εφαρμογή και Χώρα

5.2.3 APAC Smart Food Market: Αγορά καταναλωτή, τεχνολογική λύση, εφαρμογή και χώρα

5.2.4 Έξυπνη αγορά τροφίμων Λατινικής Αμερικής: Αγορά καταναλωτή, τεχνολογική λύση, εφαρμογή και χώρα

5.2.5 MEA Smart Food Market: Αγορά καταναλωτή, τεχνολογική λύση, εφαρμογή και χώρα

6.0 Συμπεράσματα και συστάσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αναφορά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.researchandmarkets.com/r/wwpxe2

Leave a Comment

Your email address will not be published.