Προβλέψεις Έρευνας Επιδημιολογίας Τροφικής Αλλεργίας, 2032 – Εστίαση στη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τον Καναδά και την Κίνα – ResearchAndMarkets.com

ΔΟΥΒΛΙΝΟ–(ΣΥΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)–Οι αγωγοί φαρμάκων “Τροφική Αλλεργία – Πρόβλεψη Επιδημιολογίας – 2032” προστέθηκαν στο ResearchAndMarkets.com’s προσφορά.

Αυτή η έκθεση «Πρόβλεψη τροφικής αλλεργίας-επιδημιολογίας – 2032» παρέχει μια εις βάθος κατανόηση της τροφικής αλλεργίας, της ιστορικής και προβλεπόμενης επιδημιολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ΕΕ5 (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο), Ιαπωνία, Καναδά και την Κίνα.

Επιδημιολογία Τροφικής Αλλεργίας

Το τμήμα επιδημιολογίας τροφικής αλλεργίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ιστορική και τρέχουσα ομάδα ασθενών μαζί με την προβλεπόμενη τάση για κάθε επτά μεγάλες χώρες. Βοηθά στην αναγνώριση των αιτιών των τρεχουσών και των προβλεπόμενων τάσεων διερευνώντας πολυάριθμες μελέτες και απόψεις βασικών ηγετών της κοινής γνώμης. Αυτό το μέρος της έκθεσης παρέχει επίσης τη δεξαμενή ασθενών που έχουν διαγνωσθεί και τις τάσεις τους μαζί με τις υποθέσεις που έγιναν.

Σημαντικά ευρήματα

Η επιδημιολογία της νόσου που καλύπτεται στην έκθεση παρέχει ιστορική καθώς και προβλεπόμενη επιδημιολογία Τροφικής Αλλεργίας τμηματοποιημένη ως Επικρατούσες περιπτώσεις Τροφικής Αλλεργίας, Επικρατούσες Περιπτώσεις Τροφικής Αλλεργίας βάσει συγκεκριμένων παραγόντων αιτιολογίας, Επιπολασμός τροφικής αλλεργίας ανά ηλικία. Η έκθεση περιλαμβάνει το διαδεδομένο σενάριο Τροφικής Αλλεργίας σε 7 ΜΜ, Καναδά και Κίνα που καλύπτει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις χώρες της ΕΕ5 (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), την Ιαπωνία, τον Καναδά και την Κίνα από το 2019 έως το 2032.

Country Wise- Επιδημιολογία Τροφικής Αλλεργίας

Το τμήμα επιδημιολογίας παρέχει επίσης τα δεδομένα και τα ευρήματα της επιδημιολογίας για τις τροφικές αλλεργίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ΕΕ5 (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), την Ιαπωνία, τον Καναδά και την Κίνα.

Ο συνολικός διαδεδομένος πληθυσμός τροφικής αλλεργίας που σχετίζεται σε χώρες 7 ΜΜ, Καναδά και Κίνα εκτιμάται ότι είναι 284.023.865 περιπτώσεις το 2019 και αναμένεται να αυξηθεί σε CAGR 0,18% για την περίοδο μελέτης, δηλαδή, 2019-2032.

  • Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η CN έχει τον υψηλότερο διαδεδομένο πληθυσμό Τροφικής Αλλεργίας σε 7 ΜΜ, τον Καναδά και την Κίνα.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ-5, η Ισπανία είχε τον υψηλότερο πληθυσμό τροφικής αλλεργίας. Από την άλλη πλευρά, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τον χαμηλότερο αριθμό κρουσμάτων 2.007.094 κρουσμάτων το 2019.

Πεδίο εφαρμογής της Έκθεσης

  • Η αναφορά για την τροφική αλλεργία καλύπτει μια λεπτομερή επισκόπηση που εξηγεί τις αιτίες, τα συμπτώματα, την ταξινόμηση, την παθοφυσιολογία, τη διάγνωση και τα μοτίβα θεραπείας.

  • Η έκθεση και το μοντέλο επιδημιολογίας τροφικής αλλεργίας παρέχουν μια επισκόπηση των παραγόντων κινδύνου και των παγκόσμιων τάσεων της τροφικής αλλεργίας στις επτά μεγάλες αγορές (7 ΜΜ: ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Καναδάς και Κίνα).

  • Η έκθεση παρέχει πληροφορίες για την ιστορική και προβλεπόμενη ομάδα ασθενών της Τροφικής Αλλεργίας σε εννέα μεγάλες αγορές που καλύπτουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ΕΕ5 (Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο), Ιαπωνία, Καναδά και Κίνα.

  • Η έκθεση βοηθά στην αναγνώριση των ευκαιριών ανάπτυξης στο 7MM, τον Καναδά και την Κίνα όσον αφορά τον πληθυσμό ασθενών.

  • Η έκθεση αξιολογεί τον κίνδυνο και την επιβάρυνση της νόσου και υπογραμμίζει τις ανεκπλήρωτες ανάγκες της Τροφικής Αλλεργίας.

  • Η έκθεση παρέχει την τμηματοποίηση της επιδημιολογίας της τροφικής αλλεργίας κατά διαδεδομένα κρούσματα Τροφικής Αλλεργίας σε 7 ΜΜ, Καναδά και Κίνα.

  • Η αναφορά παρέχει την τμηματοποίηση της επιδημιολογίας της τροφικής αλλεργίας ανά Διαδεδομένες περιπτώσεις τροφικής αλλεργίας, επικρατούσες περιπτώσεις τροφικής αλλεργίας με βάση ειδικούς παράγοντες αιτιολογίας, επιπολασμό τροφικής αλλεργίας ανά ηλικία σε 7 ΜΜ, Καναδά και Κίνα.

Βασικά θέματα που καλύπτονται:

1. Βασικές πληροφορίες

2. Εισαγωγή Έκθεσης

3. Τροφική αλλεργία Επισκόπηση αγοράς με μια ματιά

3.1. Μερίδιο αγοράς (%) Διανομή τροφικής αλλεργίας το 2019

3.2. Μερίδιο αγοράς (%) Διανομή τροφικής αλλεργίας το 2032

4. Σύνοψη Τροφικής αλλεργίας

5. Ιστορικό και επισκόπηση της νόσου

5.1. Εισαγωγή

5.2. Αιτιολογία

5.3. Κλινικές ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

5.4. Υποτύποι Τροφικής Αλλεργίας

5.5. Διάγνωση

6. Διαχείριση και Θεραπεία

6.1. Κατευθυντήριες γραμμές

6.2. Αμερικανικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση των τροφικών αλλεργιών

6.3. Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργίας και Κλινικής Ανοσολογίας (EAACI).

6.4. Ιαπωνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τις τροφικές αλλεργίες

6.4.1. Σοβαρότητα και θεραπεία συμπτωμάτων

6.4.1.1. Βαθμολόγηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων

6.4.1.2. Θεραπεία με βάση τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων

6.4.1.3. Αξιολόγηση συμπτωμάτων ειδικών οργάνων

6.4.2. Διαχείριση της αναφυλαξίας σε περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης

6.4.2.1. Επιβεβαίωση ζωτικών σημείων

6.4.2.2. Εξασφάλιση προσωπικού και θεραπείας από ομάδα

6.4.2.3. Ενδομυϊκή ένεση αδρεναλίνης

6.4.2.4. Θέση σώματος ασθενών με αναφυλαξία

6.4.2.5. Χορήγηση οξυγόνου

6.4.2.6. Εξασφάλιση της οδού ενδοφλέβιας έγχυσης και ταχείας επανυδάτωσης

6.4.2.7. Διακοπή της αναπνοής

6.4.2.8. Μέτρηση ζωτικών σημείων: Επαναξιολόγηση

6.4.3. Αντένδειξη αδρεναλίνης

7. Επιδημιολογία και πληθυσμός ασθενών

7.1. Σημαντικά ευρήματα

7.2. 7 ΜΜ, Καναδάς και Κίνα Συνολικός πληθυσμός ασθενών με τροφική αλλεργία

7.3. Υπόθεση και Σκεπτικό

7.4. Οι Ηνωμένες Πολιτείες

7.4.1. Διαδεδομένες περιπτώσεις τροφικής αλλεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες

7.4.2. Διαδεδομένες περιπτώσεις τροφικής αλλεργίας με βάση ειδικούς για την αιτιολογία παράγοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες

7.4.3. Επιπολασμός τροφικής αλλεργίας ανάλογα με την ηλικία στις Ηνωμένες Πολιτείες

7.5. ΕΕ5

7.6. Ιαπωνία

7.7. Καναδάς

7.8. Κίνα

8. Ταξίδι ασθενών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αναφορά αγωγών φαρμάκων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.researchandmarkets.com/r/364pu3

Leave a Comment

Your email address will not be published.